Old design results
General dish drainers are made out of cheap plastics (or recycled plastics that contains toxic chemicals) or blended stainless steel in 
hard-to-reach corner, making the cleaning job harder than ever.


Đồ phơi chén thông thường được làm từ chất liệu nhựa rẻ tiền (hay từ nhựa tái chế có thể chứa những chất hóa học độc hại) hay được làm từ thép pha trộn.
Thiết kế cũ tạo ra những chỗ khó lau chùi trên sản phẩm, làm cho việc lau chùi sản phẩm khó khăn hơn.Mainichi is a minimalist kitchen drainer that was designed specifically for a 4 member family. It was inspired by the traditional dish drainer in Vietnamese country side families, therefore its shape is still simple yet elegant and its function works best for a family of four. 

Mainichi là một sản phẩm phơi chén dĩa được thiết kế theo phong cách tối giản đặc biệt cho gia đình bốn người. Được lấy ý tưởng từ thau phơi chén của các gia đình Việt Nam tại vùng quê, vậy nên kiểu dáng của Mainichi không chỉ đơn giản mà còn tinh tế và công năng sử dụng được xem là tốt ưu nhất cho gia đình bốn người.

The groove makes Mainichi stronger yet it is a liitle support for dishes to lean on. In addition, it divides the Mainichi's body into the right proportion
The middle tray was designed for cutlery with two little drains
The small hole at the end of Mainichi is for water to drain down into the sink
Mainichi Drainer is a fictional brand name from Wadiary design team. This project was run by 
Creative Director: Neo Nguyen 
Industrial Designer:  Jet Trinh, Vi Le
© Mainichi Drainer ( Wadiary) copyright, 2017.

The prototype is coming soon!!
Thanks!!
Please like and share Mainichi


Back to Top